159 нобелівських лауреатів проти фашизму. Генії людства засудили агресію Росії

"Як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) уряд Російської Федерації під проводом Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію проти України". 

***

Золоті слова із закликом до світу

Листа на підтримку України у війні з Російською Федерацією підписали 159 нобелівських лауреатів різних років у різних галузях.

У посланні наголошується: "Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України. Тут ми ретельно добираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ відіграє свою роль у цій агресії. Усі разом ми засуджуємо ці військові дії та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України".

Підписанти переконані, що завжди є мирний шлях вирішення суперечок.

"Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що "всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави", - заявляють нобелівські лауреати.

Вони наголошують, що своїми діями Росія проігнорувала Будапештський меморандум 1994 року, який зобов'язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України. А російські "безпекові" занепокоєння можна було задовольнити в межах Статуту ООН, Гельсінського акта 1975 року та Паризької хартії 1990 року.

«Розв'язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, - це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього. Вторгнення заплямувало міжнародну репутацію російської держави на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку та джерелом проблем для її населення. Накладені санкції обмежать свободу пересування талановитих і працьовитих росіян по світу», - наголосили нобелівські лауреати.

Вони підкреслили, що внаслідок цієї війни вже загинули сотні людей, включаючи військовослужбовців з обох сторін та мирних жителів України, у тому числі дітей. Тож нобелівські лауреати об'єдналися, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести війська з її території.

"Ми поважаємо спокій та силу українців. Ми з вами", - заявили підписанти.

Послання завершується закликом: "Хай прийде мир до нашого прекрасного світу".

nobel 2

Серед підписантів - письменники Орхан Памук, Герта Мюллер і Ельфріда Єлінек, лаурети Премії миру Марія Ресса і Джоді Вільямс, нейробіолог Торстен Візель, хімік Беньямін Ліст, економісти Ерік Маскін і Роберт Мертон та інші. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

 ***

Золотые слова с призывом к миру

Письма в поддержку Украины в войне с Российской Федерацией подписали 159 нобелевских лауреатов разных лет в разных отраслях.

В послании отмечается: "Подобно тому, как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя подобные трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941-м, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало необоснованную военную агрессию - ничто иначе, как войну - против соседнего государства, Украины. Здесь мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии. Все вместе мы осуждаем эти военные действия и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины".

Подписавшие убеждены, что всегда есть мирный путь разрешения споров.

"Российское вторжение грубо нарушает Устав ООН, гласящий, что "все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угроз или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - заявляют нобелевские лауреаты.

nobel 3

Они подчеркивают, что своими действиями Россия проигнорировала Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и границы Украины. А российское беспокойство о "безопасности" можно было удовлетворить в рамках Устава ООН, Хельсинкского акта 1975 и Парижской хартии 1990 года.

«Развязывание войны, как сделали президент Путин и его приспешники, – это неуверенный, кровавый и непродуктивный путь к будущему. Вторжение запятнало международную репутацию российского государства на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для экономического развития и источником проблем для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру», - отметили нобелевские лауреаты.

Они подчеркнули, что в результате этой войны уже погибли сотни людей, включая военнослужащих с обеих сторон и мирных жителей Украины, в том числе детей. Нобелевские лауреаты объединились, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести войска с ее территории.

"Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами", - заявили подписанты.

Послание завершается призывом: "Да придет мир в наш прекрасный мир".

Среди подписавших – писатели Орхан Памук, Герта Мюллер и Эльфрида Елинек, лауреаты Премии мира Мария Ресса и Джоди Уильямс, нейробиолог Торстен Визель, химик Беньямин Лист, экономисты Эрик Маскин и Роберт Мертон и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Джерело: 159 нобелівських лауреатів проти фашизму. Генії людства засудили агресію Росії

Редакция приглашает читателей стать партнерами издания, устремленного в будущее. Давайте вместе протаптывать тропинку в светлый мир. Актуальную информацию отправляйте на электронный адрес. Вы также можете помочь нашему изданию, перечислив любую сумму на реквизиты сайта.